โรคออทิสติก ปัจจุบันนั้นยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ ทำได้แค่ป้องกันการเกิด หรือพัฒนาเด็กที่เป็นอยู่แล้วเท่านั้น ซึ่งโรคออทิสติกนั้นเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางสมอง แต่อย่างไรก็ตามคนที่เป็นออทิสติกก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงต่อสังคมหรืออย่างไร เพราะปัจจุบันสังคมของเรานั้นเปิดกว้างมากขึ้น คนที่เป็นออทิสติกสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนปกติได้ ในกรณีที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง นอกเหนือจากนี้ปัจจุบันยังมีกิจกรรมที่สามารถช่วยให้เด็กออทิสติกทั้งหลายได้พัฒนาสมองมากขึ้นด้วย โดยมีข้อแนะนำว่าหากเราเริ่มพาเค้าทำกินกรรมตั้งแต่ยังเด็กจะมีผลค่อนข้างชัดเจนมากโดยวิธีการดังนี้

  • ฝึกทักษะสังคมและปรับพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งว่าเด็กออทิสติกจะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนั่นเกิดจาการที่เขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกไม่ถูก อะไรควรไม่ควร ผู้ดูเองจึงจำเป็นต้องสอนเขาด้วยการลดพฤติกรรมที่รุนแรง หรือก้าวร้าว เช่นเมื่อเขามีพฤติกรรมที่เหมาะสม ควรที่จะให้รางวัล หรือกล่าวชื่นชม เพื่อให้เขารู้สึกดีใจและมีกำลังใจที่จะทำต่อไป
  • ฝึกสื่อสาร เด็กที่เป็นออทิสติกจริงๆ แล้วสามารถที่จะสื่อสารกับคนปกติได้ เพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าคนปกติมาก ดังนั้นเราจึงควรใช้ความใจเย็น แล้วพูดคุยกับเขาบ่อยๆ อาจจะเริ่มต้นด้วยการฝึกให้เปล่งเสียง หรือการเป่าลม และการเคลื่อนไหวของปาก เช่น ฝึกให้เป่านกหวีด ลองให้เล่นเป่าฟองสบู่ เป็นต้น หรือฝึกลิ้น เช่น ให้เลียอมยิ้ม เลียลูกอม รวมไปจนถึงการฝึกเล่นเสียงในแก้ว หรือในถ้วย ในส่วนของการสอนศัพท์ให้กับเด็กออทิสติก เราจะต้องสอนในสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู่ โดยสังเกตว่าเขากำลังมองอะไรอยู่ จากนั้นเราก็ค่อยบอกว่าสิ่งที่เขามองอยู่เรียกว่าอะไร เป็นต้น หรือจะเป็นการฝึกฟัง เช่น เมื่อยินเสียงนก ก็ช่วยบอกให้เขาเงียบแล้วตั้งใจฟังเสียงนก การทำแบบนี้จะช่วยให้เขาฝึกที่จะจดจ่อฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อฝึกให้มีเป้าหมายในการฟังที่ชัดเจนขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเด็กรู้ศัพท์เยอะขึ้น ก็ฝึกให้เขาได้สื่อสารกับเรา และเมื่อเขารู้ว่าตัวเองสามารถที่จะสื่อสารต่างๆ หรือสามารถที่จะสื่อสารเพื่อขอสิ่งที่ต้องการได้ เขาก็จะใช้วิธีการสื่อสารมากขึ้นเอง
  • ช่วยเหลือตนเอง หมายความว่า สอนให้เขารู้สึกทำกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองให้ได้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หากเราทำไปเรื่อยๆ เขาก็จะสามารถที่จะทำเองได้ โดยที่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอน ไม่ต้องทำให้ไปตลอด และเมื่อไรที่เขาสามารถทำเองได้ ก็อย่าลืมที่จะกล่าวชม หรือให้รางวัล เพื่อให้เขารู้สึกภูมิใจที่สามารถทำได้

นอกจากที่กล่าวไปในข้างต้นก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาเด็กออทิสติกได้ โดยให้เราทำเหมือนกับว่าเรากำลังสอนเด็กที่เกิดมาใหม่ๆ ผู้สอน หรือผู้ฝึกจะต้องมีความใจเย็นมากพอ พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาได้ทำตามด้วย

กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กออทิสติก เพื่อให้เด็กได้มีความคิดก้าวไกลไปอีก