Austitic

 ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่าลูกเราได้ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ เพราะว่าคุณหมอสามารถตรวจได้ว่าลูกเรามีความเสี่ยงไหมต่อการเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่ ซึ่งสมัยนี้เครื่องมือแพทย์ได้มีความทันสมัยขึ้น ต่างจากสมัยก่อนที่เราต้องมาลุ้นกันตอนโตว่าเด็กเสี่ยงเป็นโรคไหม  ซึ่งเราสมารถตรวจได้เลยว่าลูกเราเสี่ยงไหมต่อการเป็นเด็กออทิสติกนั้นเอง และถ้าเราตรวจพบเราก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้แต่อาจจะมีพัฒนาที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปเท่านั้นเอง

สังเกตอย่างไรว่าลูกเสี่ยงต่อการเป็นออทิสติกหรือไม่

สมัยนี้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าลุกเราเสี่ยงต่อการเป็นออทิสติกไหม เพราะเราสามารถตรวจสอบโคโมโซนว่าลูกของเรามีโคโมโซนที่เหมือนเด็กทั่วไปไหมนั้นเอง ซึ่งเราสามารถรับมือกับการที่ลูกเราเป็นออทิสติกได้อย่างสบายเลยหละ เพราะสมัยนี้ได้มีโรงเรียนที่รองรับเด็กออทิสติกอยู่หลายแห่ง ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีสถาบันหรือศูนย์พัฒนาให้เลือกมากเท่าสมัยนี้นั้นเอง และเรายังสามารถฝึกพัฒนาการลูกของเราได้ด้วยตนเอง เพียงเราสามารถศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้แล้ว เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมาทันสมัยหมดแล้ว เราสามารถศึกษาข้อมูลในการเลี้ยงดูลูกของเราได้อย่างสะดวกสบาย และยังสามารถฝึกฝนเขาให้สามารถร่วมทำกิจกรรมร่วมกับเราได้ เพียงแค่ใช้เวลาสักเล็กน้อยเพราะสมองของเขานั้นจะทำงานช้ากว่าเด็กปกติ แต่พวกเขาก็สามารถทำกิจกรรมตามเด็กปกติได้

โดยเราสามารถคอยสอนเรื่องความรู้พื้นฐานให้เขาอยู่บ่อยๆและเขาก็จะสามารถทำได้เอง เพราะถ้าเราสอนเขาทุกวันเขาก็จะจำได้และคอยทำตามว่าสิ่งไหนดีและไม่ดีนั้นเอง ซึ่งการที่จะให้เขาพัฒนาไวนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะเขาเป็นเด็กที่สมาธิสั้น แต่เขาก็สามารถเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเด็กทั่วไปนั้นเอง แต่เราควรให้เวลาแก่เขามากๆ และคอยสนใจเขาอยู่ตลอดและไม่ควรให้เขาอยู่เพียงลำพัง เพราะเขาอาจจะคอดว่าคุณรังเกลียดเขาก็เป็นได้เพราะเขาจะมีปมอยู่ตลอดเวลา     ปมด้อยเหล้านี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เขาไม่อยากคบหาหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนั้นเอง เพราะเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นจุดด้อยไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากับคนอื่น และไม่มีใครรักเพราะเขาเป็นเด็กที่ไม่ปกติเหมือนเด็กทั่วไปนั้นเอง และยังมีอีกหลายเหตุผลมากมายที่ทำให้เขาสามารถคิดสั้นได้ด้วย เพียงแค่คุณให้เวลากับเขาแสดงความรักกับเขาให้มากๆแค่นั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยอีกแล้ว

วิธีการดูพฤติกรรมเด็กว่าเสี่ยงเป็นออทิสติกหรือไม่