autistic phone

หนึ่งในความกังวลสำคัญของพ่อแม่ต่อลูกน้อยนั่นคือ ความผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกหลานของตัวเอง หนึ่งในความผิดปกติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนั่นคือ การเป็นเด็กออทิสติก แน่นอนว่าหากเป็นแล้วก็ต้องทำการรักษาดูแลกันไป วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

เกี่ยวกับกลุ่มโรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorders)

เอาล่ะอย่างแรกคุณพ่อ คุณแม่มาเข้าใจก่อนว่า กลุ่มโรคออทิสติกไม่ใช่โรค แต่มันคืออาการผิดปกติชนิดหนึ่ง ซึ่งความหมายคร่าวของ ออทิสติก คือการผิดปกติด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายและพัฒนาการของเด็ก ในส่วนของรายละเอียดอาจจะเข้าใจยาก เราเลยขอแบ่ง ออทิสติก ออกเป็นสองกลุ่มคือ ออทิสติกแท้ และออทิสติกเทียม เท่านั้น

โรคออทิสติกโดยทั่วไป (ออทิสติกดั้งเดิม)

การเป็นออทิสติกแท้ หรือแบบดั้งเดิมกันก่อน อาการผิดปกติแบบนี้จะมีรูปแบบการผิดปกติอยู่สามส่วนด้วยกัน ซึ่งการเป็นออทิสติกแท้อาจจะผิดปกติด้านใดด้านหนึ่ง หรือ มากกว่า 1 ด้านก็ได้ โดยทั้ง 3 ด้านได้แก่ อาการผิดปกติทางสังคม (หมายถึง จะเข้าสังคม คุยกับคนอื่นได้ยาก) อาการผิดปกติด้านการพูดและภาษา (หมายถึงการอ่าน เขียน รับรู้ และสื่อสารภาษาได้ยาก และช้ากว่าคนวัยเดียวกัน) และอาการผิดปกติทางด้านความสนใจ (หมายถึง การให้ความสนใจบางอย่างน้อยเกินไป หรือ บางเรื่องอาจจะให้ความสนใจมากจนเกินไป) เป็นต้น

อาการออทิสติก ดั้งเดิม

ขั้นต่อไป คุณพ่อคุณแม่และครอบครัว อาจจะต้องหันมาเช็คอาการลูกหลานของเราสักหน่อย ว่าอาการแบบไหนบ้างเข้าข่ายของ อาการออทิสติกแบบดั้งเดิม เริ่มจาก หากเค้าขาดการสนใจ ขาดการโต้ตอบกับคนอื่นละก็แสดงว่าเริ่มมีอาการแล้ว สองหากเค้าสนใจ สิ่งของ อะไรสักอย่างมากเกินไป (จนถึงขั้นหมกมุ่นอันนี้ไม่ดี) สามไม่เพียงไม่สนใจคนแล้วยิ่งหลบเลี่ยงสายตา ไม่จ้องมองตอบก็ใช่ สี่หากเค้าไม่สามารถแสดงอารมณ์ อาการของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ได้ อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันหากมีอาการแบบนี้ต้องหาหมอแล้ว

โรคออทิสติก แบบเทียม

โรคออทิสติกอีกแบบหนึ่งที่เด็กไทยเป็นกันเยอะมาก ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นั่นคืออาการโรคออทิสติกแบบเทียม ความผิดปกติแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ แต่เกิดจากการเลี้ยงดูมากกว่า อาการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล เลี้ยงดูผิดวิธี เมื่อสะสมเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคออทิสติกเทียมได้ สาเหตุของโรคมีดังนี้

สาเหตุของโรคออทิสติกเทียม

       โรคออทิสติกเทียมนั้น ไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิด มาจากการเลี้ยงดู สาเหตุของโรคออทิสติกเทียมได้แก่ การให้ลูกเล่น สมาร์ทโฟน แท็บเลตตั้งแต่เด็ก (หมายถึงก่อนอายุ 2 ขวบ) ซึ่งของเหล่านี้ไปทำให้การพัฒนาหยุดและช้าลง สองการเลี้ยงลูกโดยปล่อยให้อยู่กับทีวี โทรทัศน์ ให้เค้าดูรายการยังไม่เหมาะสม (แม้ว่าจะเป็นการ์ตูนก็ตาม) นั่นทำให้เค้าเกิดการซึมซับพฤติกรรมผิดๆ จากสื่อเหล่านั้น รวมถึงทำให้การตอบโต้กับคนทั่วไปทำได้ยากขึ้น เนื่องจากคุ้นเคยกับทีวีมากกว่า รู้อย่างนี้แล้ว อย่าเลี้ยงแบบนีละ

ออทิสติกคืออะไร และ ออทิสติกเทียม คืออะไร