How many autistic out there

หนึ่งในความกังวลสำคัญของพ่อแม่ต่อลูกน้อยนั่นคือ ความผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกหลานของตัวเอง หนึ่งในความผิดปกติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนั่นคือ การเป็นเด็กออทิสติก แน่นอนว่าหากเป็นแล้วก็ต้องทำการรักษาดูแลกันไป ว่าแต่การเป็นเด็กออทิสติกนั่นแบ่งออกได้กี่ระดับ อะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

ระดับไม่ร้ายแรง

เด็กออทิสติกระดับแรกนั้น เราถือว่ายังเป็นระดับไม่ร้ายแรงมากนัก แบบนี้เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กล่าวคือ จะมีปัญญาสูงกว่าคนปกติเล็กน้อย ซึ่งเกณฑ์ทั่วไปจะอยู่ที่ 85-115 แต่หากเป็นกลุ่มนี้อาจจะทะลุไปถึง 120 ได้ ซึ่งอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาบ้าง เช่นด้านพฤติกรรม การเข้าสังคม เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนัก เพียงแต่ว่าคุณพ่อแม่ อาจจะต้องร่วมมือกับคุณหมอเพื่อฝึกการเข้าสังคมให้มากขึ้น

ระดับความสามารถพิเศษ

การเป็นออทิสติกกลุ่มนี้ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ลูกของเราจะต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างที่พิเศษ หรือ เก่งมากๆ แต่ในทางกลับกันเรื่องเล็กน้อย ก็อาจจะทำไม่ได้เลยเช่นกัน (เหมือนกับเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน) ซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น ออทิสติคที่มีศักยภาพสูง อาจจะมีความโดดเด่นอะไรบางอย่าง เช่น ปัญญาดีเลิศ จำอะไรได้มากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า หรือ ทำกิจกรรมอะไรได้เก่งจนน่าเหลือเช่น อย่าง เล่นดนตรีได้เกินวัยตัวเองเป็นต้น แต่พวกเค้าอาจจะมีปัญหาด้านอื่นเช่นการเข้าสังคม การช่วยเหลือตัวเอง การเกลียดหรือกลัวอะไรบางอย่างแบบสุดโต่ง รวมถึงการสื่อสารกับคนอื่นนอกเหนือจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และครูด้วย หากเป็นระดับนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องส่งเสริมจุดเด่นของเค้าให้ถึงขีดสุด บวกกับการพาเข้าสังคม สอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองด้วยจะได้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข

ระดับปัญหาการสื่อสาร

เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ พ่อแม่อาจจะต้องสู้กันหน่อย เนื่องจากพวกเค้าจะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้เลย เช่น อ่านหนังสือได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันมาก พูดไม่รู้เรื่อง สื่อสาร เรียงประโยคไม่ได้ และอีกมากมาย ตรงนี้ต้องพาเค้าไปอ่านหนังสือกับหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำ เพื่อฝึกให้เข้า พูด อ่าน เขียน หนังสือได้อย่าถูกต้อง

ระดับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ระดับนี้ถือว่ารุนแรงมากหน่อย นั่นคือ ออทิสติกระดับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลุ่มนี้เค้าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย แม้ว่าเค้าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม พัฒนาการทุกด้านของเค้าจะช้ากว่าคนปกติเยอะ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าสังคม การอ่านหนังสือ การสื่อสาร บางรายอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงซ่อนอยู่ด้วยอย่างทำลายข้าวของ โมโหร้าย ทุบตีคนอื่น เป็นต้น กลุ่มนี้พ่อแม่ และเด็กต้องทานยาและอยู่ในการดูแลของหมอตลอดเวลา

ออทิสติกแบ่งออกได้กี่ระดับอะไรบ้าง