โดยสมัยนี้ได้มีศูนย์พํฒนาเด็กอยู่มากมาย และยังรับเด็กออทิสติกอีกด้วยเพื่อเข้ารับการศึกษา เพราะสมัยนี้ได้มีโรงเรียนหลายแห่งรับเด็กออทิสติกเข้ารับการศึกษาอยู่มากมาย เพราะเราสามารถเปิดอบรบและสร้างพัฒนาการใหม่ๆได้นั้นเอง ซึ่งเด็กพวกนี้เหมือนเด็กทั่วไปแต่สามารถเรียนรู้กับเด็กทั่วไปได้เพียงแค่จะช้ากว่าคนอื่นเท่านั้นเอง และยังมีศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกอยู่มากมาย เพื่อรองรับการเรียนรู้ของพวกเขาและยังสามารถช่วยพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและสมองอีกด้วย

อาหารที่เด็กออทิสติกควรรับประทาน

อาหารที่เด็กออทิสติกควรรับประทานนั้นควรเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และควรเป็นอาหารที่ครบห้าหมู่ด้วยกัน เพื่อสามารถนำไปพัฒนาทางด้านสมอง และยังไปบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย ซึ่งอาหารที่ควรได้รับต่อวันนั้นก็จะเป็นผลดีต่อตัวเขาเอง เพื่อนำไปพัฒนาสมองของพวกเขา และยังช่วยให้บำรุงสายตาและกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง เพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมเหมือนกับเด็กคนอื่นอีกด้วย เพราะการดูแลพวกเขานั้นเราต้องใส่ใจเรื่องการเรียนรู้การทำกิจกรรม และเรื่องของการเลือกอาหารในแต่ละมื้อ ว่าเหมาะสมไหมต่อปริมาณที่จะต้องได้รับต่อวัน เพราะการพัฒนาของพวกเขาจะต่างจากเด็กทั่วไปคือจะสมาธิสั้นและโตช้ากว่าเด็กทั่วไปนั้นเอง  แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กออทิสติกนี้ก็จะเหมือนกับเด็กทั่วไป ซึ่งสามารถทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนเด็กปกติเพียงแค่พัฒนาการช้ากวานั้นเอง และพวกเขายังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เพียงแค่เราสอนสิ่งดีๆให้กับเขาค่อยๆให้พวกเขาซึบซับเข้าไปและเขาก็จะค่อยๆจำในสิ่งที่เราสอนไปได้ดี เพียงแค่เรามีความอดทนในการสอนเพื่อให้พวกเขาได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิม และยังช่วยให้พวกเขาสามารถสนุกสนานกับการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีอีกด้วย เพียงแค่อดทนเท่านั้น

โดยเด็กออทิสติกเหล่านี้เราสามารถสอนเรื่องพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาได้ ขอแค่เราใส่ใจดูแลพวกเขาด้วยความรักและความอดทนโดยที่ไม่รีบร้อน เพราะพวกเขาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกตินั้นเอง ถ้าเราคอยสอนสิ่งใหม่ๆให้พวกเขาอยู่ตลอดนั้นก็จะเป็นผลดีกับพวกเขาอย่างมาก ในการพัฒนาความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ และยังสามารถทำอะไรด้วยตนเองได้อย่างต้องการ โดยที่เราไม่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเลย เพียงแค่เราคอยยืนดูอยู่ห่างก็พอและให้เขารู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก็เท่านั้น พวกเขาก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตของพวกเขาแล้ว

อาหารแบบไหนควรให้เด็กออทิสติกทานเพื่อเกิดผลดีกับพวกเขา