autistic-activities

การที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นโรคออทิสติกนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนรอบข้างก็คือต้องพยายามให้ความรัก ความเอาใจใส่ และการสร้างสิง่ดีๆ ให้เด็กได้รู้สึกว่าตัวเขานั้นไม่ได้เกิดมาไร้ค่า แต่ตัวเขานั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมต่อไป การสร้างกิจกรรมให้เด็กๆ เหล่านี้จึงเป็นตั่วช่วยสำคัญในการที่จะพัฒนาให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและทำให้บำบัดอาการออทิสติกได้ในระดับหนึ่ง มาลองดูกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยในด้านพัฒนาการของเด็กออทิสติกว่าควรให้เขาทำกิจกรรมประเภทไหนบ้าง

  1. รู้จักให้แยกแยะสิ่งของแต่ละประเภท – เด็กออทิสติกเหล่านี้จะมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป รวมไปถึงมักจะชื่นชอบการทำกิจกรรมเดิมๆ ซ้ำๆ อยู่เป็นประจำเรียกว่าหากเคยทำอะไรแล้วก็จะทำอยู่แต่สิ่งนั้นโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น การพยายามให้เขารู้จักการแยกแยะสิ่งของต่างๆ ออกเป็นประเภท เป็นหมวดหมู่จะทำให้เขานั้นรู้สึกไม่ซ้ำซากและไม่ทำให้เขานั้นทำอะไรเดิมๆ ซ้ำๆ ด้วย
  2. ให้เรียนรู้การใช้สมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ – เด็กออทิสติกนั้นจะเป็นเด็กที่มักมีอาการสมาธิสั้น หมายถึงว่าพอทำอะไรสักครู่หนึ่งก็จะเบื่อแต่สักพักก็จะกลับมาทำแบบเดิมอีก เพราะฉะนั้นการหากจิกรรมที่ให้เขาได้ใช้สมาธิจะช่วยฝึกให้เขารู้จักการจดจ่อที่จะตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่น การให้ระบายสี การให้ต่อตัวต่อ หรือการให้วาดรูป การให้ทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขารู้จักเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จและมีสมาธิที่จะทำมันด้วย
  3. หากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย – สิ่งหนึ่งของเด็กออทิสติกคือการพัฒนาของสมองและร่างกายจะไม่ค่อยเป็นไปตามวัย หรือพูดง่ายๆ คือจะเป็นเด็กที่พัฒนาช้ากว่าเด็กปกคิ เพราะฉะนั้นพ่อแม่หรือคนดูแลเองต้องรู้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นต้องทำกิจกรรมอะไรและก็พยายามสอนให้เด็กที่เป็นออทิสติกทำกิจกรรมเหมือนกับเด็กในช่วงวัยนั้น
  4. ให้ทำกิจกรรมที่ต้องอยู่ในสังคม – ข้อที่เป็นปัญหาบ่อยๆ ของเด็กออทิสติกก็คือกลัวการเข้าไปอยู่ในสังคมกับเด็กคนอื่นๆ เพราะฉะนั้นพ่อแม่หรือคนดูแลเองต้องรู้จักที่จะหากิจกรรมในการพาเด็กออทิสติกไปเจอกับสังคมทั่วไป เช่น การพาไปเที่ยวเล่นตามสวนสนุก การพาไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า ทว่าก็ต้องมีการดูแลระหว่างการพาไปทำกิจกรรมเหล่านี้ให้ดีด้วยเช่นเดียวกัน เพราะบางทีเด็กออทิสติกจะดื้อรั้นและไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น จะทำตามใจของตัวเองเป็นหลัก
กิจกรรมที่จะช่วยในด้านพัฒนาการของเด็กออทิสติก