How to deal with autistic children and caring

เด็กออทิสติก ถือว่าเป็นโรคประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสมองโดยจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งปัญหาของโรคนี้ก็คือจะส่งผลไปยังพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเข้าสังคม หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน นั่นทำให้เด็กเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเด็กอื่นๆ ทั่วไป การที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กในบ้านเป็นโรคนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดจึงต้องรู้จักวิธีในการรับมือ และการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติก เพื่อให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเองก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่ต่างกับคนอื่นๆ

ขั้นตอนดูแลเด็กออทิสติก

  1. สอนให้รู้จักการเรียนรู้ในด้านสังคม – การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมถือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่เด็กที่เป็นออทิสติกเป็นพิเศษเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้วสังคมเองก็เป็นสิ่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปให้ได้ แม้ว่าเด็กบางคนจะค่อนข้างต่อต้านต่อการเข้าสังคม ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว ทำอะไรเองด้วยตัวคนเดียว คนที่ดูแลก็ต้องรู้จักกับการรับมือในเรื่องนี้ให้ถูกต้องด้วยการพาไปอยู่กับสังคมทั่วไปบ่อยๆ พร้อมทั้งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆ ไปด้วย
  2. เข้าใจในความเป็นตัวตนของเด็ก – สิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้ก็คือเด็กออทิสติกก็คือเด็กที่ป่วยเป็นโรคๆ หนึ่ง เพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือสิ่งต่างๆ ที่เขาได้แสดงออกมาในทุกทางก็จะไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป ตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ของเด็กเองก็ควรที่จะต้องรับมือในการกระทำของพวกเขาให้ได้ด้วย แต่ถ้าหากพฤติกรรมใดที่มันดูไม่เหมาะสมก็ต้องรู้จักที่จะตักเตือน ว่ากล่าว สั่งสอน เพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันไม่ถูกต้อง
  3. สอนให้รู้จักการพูดจา – เด็กออทิสติกบางคนจะไม่ยอมพูด ไม่ยอมสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งตรงจุดนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมากหากพ่อแม่ปล่อยเอาไว้ ต้องรู้จักวิธีการดูแลรับมือกับเรื่องพฤติกรรมการพูดด้วยการสอนให้เขาพูดบ่อยๆ วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือพยายามพูดคุยกับเด็กเองเพื่อให้เด็กรู้สึกว่ามีคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขากำลังจะพูด ก็จะทำให้เด็กมีความกล้าในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

ให้รู้จักการเรียนรู้ – การเรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไปก็เป็นสิ่งที่เด็กออทิสติกทุกคนจำเป็นต้องทำเหมือนกัน เพราะว่าต่อให้เป็นเด็กออทิสติกก็ตามแต่พ่อแม่เองก็ควรที่จะต้องรู้จักสอนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน เพราะมันจะทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต

วิธีรับมือกับเด็กออทิสติก และการดูแล