remedy-for-autistic

ใครๆ ต่างก็รู้ว่าโรคออทิสติกนั้นถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กที่เกิดมา ทำให้เด็กคนนั้นเกิดมามีพัฒนาการที่ผิดปกติ รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ผิดปกติ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ถึงแม้จะรักษาให้หายขาดไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะรักษาให้กลับมาสู่สังคมที่ปกติมากที่สุดได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงดูเป็นสำคัญด้วยว่าจะสามารถทำให้เด็กกลับมาสู่สภาวะปกติได้มากน้อยแค่ไหน ลองมาดูวิธีการรักษาเด็กออทิสติกให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

  1. การฝึกทางด้านของพฤติกรรมสำหรับการเข้าสังคม – ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นในสังคมได้ การฝึกพฤติกรรมสำหรับการเข้าสังคมสำหรับเด็กออทิสติกนั้นคือต้องพยายามให้เด็กได้เรียนรู้การกระทำที่เหมาะสมและพยายามบอกว่าอะไรคือการกระทำที่ไม่เหมาะสม อาทิ เด็กชอบทำกิจกรรมเดิมๆ ซ้ำๆ เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาโดยอาจจะบอกว่าถ้าหากทำสิ่งนี้บ่อยๆ จะทำให้เรียนหนังสือไม่เก่งต้องเปลี่ยนการกระทำบ้าง เป็นต้น
  2. ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ – อย่าลืมว่าเด็กที่มีอาการออทิสติกนั้นบางครั้งชอบอยู่คนเดียว เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขาเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้ ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาคือคนพิเศษที่เหมือนกับคนอื่นๆ โดยอาจจะมีการให้ทำกิจกรรมบางอย่างพร้อมกับให้รางวัลหากว่าเขาสามารถทำได้ เพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกสนุกที่ได้ทำและไม่เก็บตัวอยู่คนเดียว
  3. ฝึกให้พูดบ่อยๆ และพูดให้ถูกต้อง – เด็กออทิสติกนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดช้า พูดไม่ค่อยเข้าใจ น้ำเสียงในการพูดไม่เหมือนเด็กทั่วไป เพราะฉะนั้นต้องรู้จักการฝึกการพูดให้กับเด็กเหล่านี้เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถพูดได้ปกติเหมือนกับเด็กทั่วๆ ไป หรือถึงแม้จะไม่เหมือนเด็กทั่วไปก็ทำให้ใกล้เคียงที่สุด
  4. การพาไปหาหมอตามความสมควร – เด็กที่เป็นโรคออทิสติกนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาไปหาหมอตามที่หมอนัดหรือว่าพาไปหาตามความสมควรที่เห็นว่าจำเป็นต้องไป เพราะว่าการไปหาหมอบ่อยๆ จะทำให้หมอสามารถหารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอาการของเด็กและสามารถที่จะแนะนำวิธีการในการบำบัดรักษาเพิ่มเติมได้ รวมไปถึงอาจจะให้ยาบางตัวเพื่อช่วยในการรักษาได้อีกทาง เรียกว่าจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยในการรักษาด้วยเช่นเดียวกันจะทำให้เด็กมีอาการที่ใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด
วิธีการรักษาเด็กออทิสติกให้กลับมาปกติมากที่สุด