The risk of children with autism

โรคออทิสติกเป็นโรคที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักกับมันดีเท่าที่ควร วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกลุ่มโรคนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ โดยกลุ่มโรคนี้มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง ส่งผลให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการในหลายๆด้าน เช่น  ด้านภาษา , สังคม รวมทั้งมีพฤติกรรมและความสนใจ ในการทำเรื่องซ้ำไปซ้ำมา อาการเหล่านี้ จะปรากฏให้เห็นก่อนอายุ 3 ขวบ โดยความรุนแรงของโรคในกลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการทางภาษา ระดับสติปัญญา รวมทั้งความผิดปกติอื่นๆซึ่งพบร่วมด้วย  ความบกพร่องเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านสังคม ซึ่งมีแค่ 1- 2% เท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม การรักษาตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนามากกว่าการรักษาตอนอายุมากขึ้น กลุ่มโรคออทิสติก พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเพศชาย

ส่วนสาเหตุของกลุ่มโรคออทิสติก เกิดจากความผิดปกติของสมองรวมทั้งระบบประสาทซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย แต่ไม่พบความผิดปกติซึ่งมีลักษณะจำเพาะ และแน่นอนว่าไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูหรือบุคลิกภาพของผู้เป็นพ่อแม่ แต่อย่างใด

ความผิดปกติของระบบสมอง

กลุ่มโรคออทิสติกจำนวน 10 – 83% พบว่าเกิดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง จึงทำให้เกิดโรคลมชักง่ายกว่าคนทั่วไป และยิ่งมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำ ก็จะมีโอกาสเกิดอาการชักได้มากขึ้นตามไปด้วย จากความผิดปกติของลักษณะของสมองหลายตำแหน่ง จึงส่งผลให้เกิดความบกพร่องตามมาหลายด้าน และการทำงานของสมองที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงทำให้ความรุนแรงแตกต่างกันไป

เด็กออทิสติกจะมีสมองใหญ่กว่าเด็กปกติประมาณ 2 – 10% โดยในขวบปีแรกขนาดของสมองจะมีขนาดปกติ แต่พอเข้าสู่อายุ 2 – 4 ปี สมองจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้น อันเนื่องมากจากการเพิ่มขึ้นของวงจรประสาทซึ่งมีขนาดสั้น รวมทั้งทำให้วงจรประสาทขนาดยาวหดลง ส่งผลให้เด็กมีความสนใจเฉพาะรายละเอียดของสิ่งต่างๆ

หากพูดถึงปัจจัยทางการเลี้ยงดู  ในอดีตเชื่อว่าพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้ มักเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่กลับมีความบกพร่องด้านความสัมพันธ์ของครอบครัว  แต่การศึกษาในปัจจุบันไม่พบว่าการเลี้ยงดู หรือระดับความสำเร็จของพ่อแม่ มักสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มโรคนี้ แต่ผลกระทบก็มีอยู่ คือ พ่อแม่ของเด็กกลุ่มโรคออทิสติก มักเกิดสภาวะตึงเครียดจากการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา เช่น ภาวะวิตกกังวล หรือโรคซึมเศร้า

โรคออทิสติกมีสาเหตุ เกิดขึ้นได้อย่างไร